Tuesday, 28 July 2015

Siapakah mereka ini?
*Syaqiq bin Ibrahim berkata “Aku telah bertanya kepada tujuh ratus ulama berkaitan lima masalah, kemudian mereka semuanya menjawab dengan jawapan yang sama.

“Siapakan yang sempurna akal?
Jawabnya : “orang yang tidak cinta dunia.”

“Siapakah orang yang cerdik?”
Jawabnya : “Orang yang tidak tertipu dengan dunia.”

“Siapakan orang kaya?”
Jawabnya : “Orang yang redha menerima bahagiannya dari Allah.”

“Siapakan yang mengerti agama?”
Jawabnya : “Orang yang tidak minta berlebih-lebihan.

“Siapakah orang yang bakhil?”
Jawabnya : “orang yang tidak mengeluarkan hak Allah daripada hartanya.

Ibn ’Ajibah berkata : “ kalaulah Allah SWT tidak menjadikan sesuatu untukmu kecuali ihsan dan kurniaan, amat pelik kamu meninggalkan-Nya dan meminta hajat dan berharap kepada orang lain.”

العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء معه؛ { فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور }الحج:46]

Maksudnya : Amat menghairankan (ajaib) orang yang lari daripada sesuatu yang sangat diperlukan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan yang berusaha mencari sesuatu yang tidak akan kekal padanya. { Sesungguhnya dia bukan buta penglihatan tetapi yang buta mata hati yang di dalam dada.} surah alhajj : 46*Syaqiq bin Ibrahim al Balkhy (wafat 139 H./810) salah seorang di antara tokoh tokoh besar Khurasan. Ia adalah guru dari Hatim al Asham.


No comments:

Post a Comment